آیا گرم کردن خودرو به صورت درجا مضر است؟ | خودرو متوقف با

موتور ماشین به وسیله ی مخلوطی از هوا و بنزین به گردش می افتد، در هوای سرد مصرف بنزین موتور افزایش می یابد.

ولی برای گرم کردن موتور احتیاجی به گرم کردن درجا آن هم در زمان طولانی نیست.

در مورد اتومبیل های قدیمی میتوانید پس از یک دقیقه راه بیفتید.منبع

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا، یک خودروی سرد آمادگی حرکت ندارد.

با ورود حجم زیاد سوخت به محفظه ی احتراق، خودرو به روغن ریزی می افتد.

این در حالی است که متخصصین میگویند خودرو متوقف با موتور روشن نه تنها دردی را دوا نمی کند، که مشکل سازتر هم خواهد بود.

زیرا برای گرم کردن موتور اغلب اتومبیل های جدید نیم دقیقه کافیست.

باور عمومی بر این است که باید چند دقیقه پس از استارت زدن اجازه دهید دمای این سیالات کمی افزایش یابد تا از فرسایش موتور کاسته و بر عمر آن افزوده شود.

هرچقدر که روغن بیشتری از خودرو دفع شود روغن سوزی موتور بیشتر و کارایی آن کمتر می شود.

چگالی سیالات داخل خودرو نظیر روغن موتور یا گریس در فصل سرد افزایش یافته و سفت تر می شوند؛ در نتیجه هر وسیله ای در فصل زمستان نیاز دارد اندکی گرم شود تا فعالیت مطلوب تری داشته باشد.

خودرو متوقف با موتور روشن نه تنها به گرم کردن خودرو کمک نمی کند، بلکه مشکل ساز هم خواهد بود.