آماری که نشان می دهد یک چهارم متقاضیان خودرو قادر به ثبت نام نخواهند شد/ خرید خودروی داخلی شاید وقتی دیگر!

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع