آغاز مزایده خودرو های وارداتی در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور

مزایده خودرو های گران قیمت وارداتی که در انبار های اموال تملیکی رسوب کرده بودند، به دستور از ساعت 8 امروز همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر آغاز شد.


کلید واژه ها: استان بوشهر – خودرو های وارداتی – وارداتی – مزایده – اموال تملیکی – بوشهر – خودرو – استان – گران قیمت – کشور – آغاز – انبار – اموال – دستور – امروز – قیمت – رسوب – ساعت – گرانمنبع