آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از امروزنخستین مرحله فروش فوق العاده طرح جایگزینی خودرو های فرسوده غیرتاکسی در سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو اجرا و براین اساس 20 درصد از ظرفیت خودرو های عرضه شده به این طرح اختصاص می یابد. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع