آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از امروز

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع