آزمون و خطا در شیوه عرضه خودرو تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟سوال اساسی این است که تا چه زمانی باید شاهد این نابسامانی در عرضه خودرو باشیم و این رفت و برگشت های تجربه شده و زیانبار که در ادامه روش های مخرب آزمون و خطاهای گذشته صورت می گیرد همچنان باید ادامه یابد؟ – اعتمادآنلاین روزنامه اطلاعات از اظهارت ضدونقیض مسئولان درباره …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع